Zrzeszenie Studentów Polskich
ul. Mokotowska 48
00-543 Warszawa

Zaświadczenia ZUS RP7
Prosimy o kontakt mailowy na adres: "emerytura @ zsp.pl"

W załączeniu prosimy przesłać następujące informacje:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, PESEL)
- orientacyjny okres oraz jednostkę zatrudnienia
- skany/zdjęcia posiadanych dokumentów (umowa o pracę, świadectwo pracy itp.)